Familie- en Jeugdrecht

Empathisch, kundige begeleiding en helder inzicht

Opstellen van contracten

  • Ouderschapsplannen
  • Overeenkomst na samenwoning
  • Echtscheidings­convenant

Begeleiding en procesvoering

  • Ruime ervaring in mediaton in diverse familiezaken
  • Begeleiding en procesvoering bij conflicten tussen ouders en andere zaken waar minder­jarigen bij betrokken zijn
  • Begeleiding bij aanvragen en procesvoering rondom mentorschap en bewind­voering
  • Begeleiding en vertegen­woordiging van minderjarigen en/of ouder(s) bij problemen met Jeugdzorginstanties (o.a. ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen)

Onze advocaat: