Mediation

Open, analytisch, geduldig en onafhankelijk

Mediation in familiezaken

  • Echtscheiding
  • Erkenning, gezag en omgang
  • Andere familieconflicten

Mediation algemeen

  • Bijv. burenruzies
  • Binnen samenwerkings-verbanden
  • Ingeschreven in het MfN-register

Mediation strafzaken

  • Mogelijk in alle fases van het strafproces
  • Zie www.vmsz.nl